Be kategorijos

Birželio 14-oji- Gedulo ir vilties diena

Kiekvienais metais mūsų gimnazijos benduomenė mini Gedulo ir vilties dieną – birželio 14 – ąją. Šiemet minėjome jau 80-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.
Deportacijos į Sibirą prasidėjo 1941 metų birželio 14 dieną trečią valandą nakties Maskvos įsakymu vienu metu visame Pabaltijyje – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Perpildyti ešelonai vienas po kito riedėjo į Rytus, išveždami virš 40 tūkstančių įvairų tautybių žmonių, kurių didžiajai daliai nebuvo lemta sugrįžti. Daugiau kaip 70 procentų tremtinių sudarė moterys ir vaikai. Buvo ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų, tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis. Atskirti nuo šeimų vyrai buvo išgabenti vergiškam darbui į GULAG‘o lagerius, jų šeimos – į tolimiausius SSRS rajonus, kur dažnai palikti likimo valiai patys turėjo išgyventi atšiauraus klimato sąlygomis
Įvairiose Sibiro vietose tremtiniai buvo verčiami dirbti medkirčių, geležinkelio tiesėjų ir kt. sunkius fizinius darbus. Be to, juos vargino šaltos aplinkos sąlygos, jiems patiems teko statytis būstus. Iš 1941m. birželio mėn. ištremtųjų į Lietuvą sugrįžo tik 33,59proc.. 26,5proc. žuvo tremties ir kalinimo vietose dar beveik 40proc. tremtinių likimas nežinomas, bet manoma, jog didesnė jų dalis žuvo arba mirė.
Mokiniai ne tik prisiminė trėmimus istorijos ir pilietiškumo pamokų metu, bet ir kūrė Gyvybės medžius-šių metų Gedulo ir vilties dienos simbolius.