Be kategorijos

„Docendo discimus“( lot.) Mokydami mokomės. Projektas ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje pradedamas įgyvendinti Europos Socialinio fondo agentūros (ESFA) finansuojamas projektas ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0060. Projekto tikslas – pagerinti dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos mokiniui modelį, orientuotą į matematiniu mąstymu grįstą gyvenimo kokybės projektavimą. Projekto pagrindinės veiklos: bendruomenės kompetencijų plėtojimas, siekiant matematiniu mąstymu grįsto gyvenimo kokybės projektavimo; matematinį mąstymą skatinančių priemonių sukūrimas ir jų praktinis taikymas.Projekte dalyvauja Utenos Dauniškio gimnazija (projekto vykdytojas), Kaišiadorių rajono Kruonio gimnazija, Kauno rajono Domeikavos gimnazija, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija, Utenos švietimo centras.