Be kategorijos

ESF projekto ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ metodinis susitikimas

2022 m. gegužės 20 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje įvyko ESF projektą ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ įgyvendinančių Utenos Dauniškio, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Kaišiadorių rajono Kruonio, Kauno rajono Domeikavos gimnazijų ir Utenos švietimo centro metodinis susitikimas su projekto konsultante doc. dr. Viktorija Sičiūniene. Svečius pasveikino Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė. Direktorė dėkodama projekto partneriams džiaugėsi, kad įgyvendinamos projekto veiklos, orientuotos į matematiniu mąstymu grįstą gyvenimo kokybės projektavimą, skatino mokinius gilinti žinias ir suvokimą apie profesijos ir asmenybės dermę bei profesijos ypatumus.

Susitikime aptarta projekto įgyvendinimo metu sukurta Projektinės veiklos metodika ir jos praktinio panaudojimo aspektai, integracinių ryšių su matematika ir kt. mokomaisiais dalykais palaikymo galimybės, plėtojant projektines veiklas gimnazijose. Projektinės veiklos metodika sukurta siekiant padėti mokiniams suprasti matematinių kompetencijų reikšmę ir svarbą įvairiuose profesiniuose kontekstuose.

Vertinga gerąja patirtimi pasidalino projektines veiklas koordinavę Utenos Dauniškio, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Kaišiadorių rajono Kruonio, Kauno rajono Domeikavos gimnazijų mokytojai. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos II klasių mokiniai pristatė savo parengtus projektinius darbus. Doc. dr. Viktorija Sičiūnienė dalinosi įžvalgomis apie matematinio mąstymo ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymo svarbą šiuolaikinio pasaulio kontekste. Projekto koordinatorė Ramunė Dasevičienė (Utenos švietimo centras), akcentavo, kad mokinių įgyvendinami Projektinės veiklos scenarijai yra puikus teorijos ir praktikos suderinamumo bei pritaikomumo pavyzdys.

Dėkojame muzikinį kūrinį ir dainą susitikimo dalyviams dovanojusioms Leilai Petronytei (IIb kl.) ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui Deimantei Jankūnaitei, projektinius darbus pristačiusiems mokiniams: Miglei Šakėnaitei (IIa kl.), Leilai Petronytei (IIb kl.), Pauliui Propliotin (IIc kl.), Arimantui Šidlauskui (IIc), Reinui Savickui (IIc), Gabrielei ir Ievai Vaičekauskaitėms (IId kl.), Gabijai Andriukaitytei (IIe kl.), Danielei Kačinskytei (IId kl.), Dominykui Rudžioniui (IIa kl.), Ugnei Bunevičiūtei (IIa kl.) bei mokinius konsultavusiems mokytojams: Snieguolei Revuckaitei, chemijos mokytojai, Rokui Gedrimui, technologijų mokytojui, Lilijai Jurgutienei, matematikos mokytojai, Rasai Paškevičienei, geografijos mokytojai, Loretai Klimavičienei, dailės mokytojai, Giedriui Vaitekėnui, matematikos ir IT mokytojui, Gabrielei Kamarauskaitei, istorijos ir pilietiškumo mokytojai, Daivai Balevičienei, matematikos mokytojai, Reginai Šadauskienei, technologijų mokytojai.