Be kategorijos

Gerosios patirties sklaida

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bibliotekininkė Alė Spiridonovienė 2020 m. spalio 21 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio organizuotoje patirties sklaidos metodinėje valandoje „Mokyklos bibliotekininkas. Patirtis naujoj realybėj“ skaitė pranešimą „Skaitymo skatinimo ir knygos populiarinimo strategijos. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno bibliotekos patirtis“.