Be kategorijos

Gerosios patirties sklaida

2023 m. vasario 13 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje lankėsi Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos komanda. Veiklose, trukusiose nuo 10.00 iki 15.00 val. pasidalinome patirtimis, kokias veiklas įgyvendiname dalyvaudami projekte „Kokybės krepšelis“, kokias priemones, metodus naudojame užsienio kalbų ir matematikos pamokose, kaip mokiniai matuoja, fiksuoja ir planuoja savo pažangą bei įsivertina savivaldų mokymąsi, kaip gimnazijoje organizuojame projektinę veiklą, kaip puoselėjame mokiniams palankią ugdymuisi aplinką, koks svarbus mokytojų bendradarbiavimas dėl kiekvieno mokinio pažangos.
Džiaugiamės puoselėdami ryšius tarp mokyklų ir dalindamiesi gerosiomis patirtimis!