Be kategorijos

Gerosios patirties sklaida „Nuotolinis mokymas(is), kaip šiuolaikinės pamokos instrumentas, inovatyvios mokyklos kontekste“

2020 m. birželio 3 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vadovų ir mokytojų komanda Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuotame metodiniame renginyje „Nuotolinis mokymas(is), kaip šiuolaikinės pamokos instrumentas, inovatyvios mokyklos kontekste“ pasidalijo gerąja patirtimi nuotolinio mokymo(si) iššūkių kontekste.

Plačiau skaitykite:

Lietuvos švietimo naujienų interneto svetainėje www.švietimonaujienos.lt:

http://www.svietimonaujienos.lt/gerosios-patirties-sklaida-nuotolinis-mokymasis-kaip-siuolaikines-pamokos-instrumentas-inovatyvios-mokyklos-kontekste/

Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt:

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro interneto svetainėje www.kpkc.lt:

https://kpkc.lt/index.php/199-neformalusis-suaugusiuju-svietimas/naujienos/1662-gerosios-patirties-sklaida-nuotolinis-mokymas-is-kaip-siuolaikines-pamokos-instrumentas-inovatyvios-mokyklos-kontekste