Be kategorijos

Gerosios patirties sklaida

Spalio 29 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos matematikų komanda kartu su kolegomis iš Utenos „Saulės“ gimnazijos vedė seminarą ,,Kontekstualaus bei integralaus matematikos ugdymo turinio praktinių užduočių (skirtų I-II gimn. kl.) elektroninio banko pristatymas ir jo taikymas“. Seminare pristatytas ES SF projekto „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ veiklų metu matematikos mokytojų sukurtas elektroninis užduočių bankas. Seminaro dalyviai praktiškai išbandė elektroninio banko sistemoje patalpintas mokytojų sukurtas matematines užduotis. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno ir Utenos ,,Saulės“ gimnazijų matematikos mokytojai – užduočių banko rengėjai dalijosi patirtimi kaip šio banko praktinis panaudojimas gali įtakoti mokinių matematikos mokymosi rezultatus ir mokinių mokymosi motyvaciją. Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Viktorija Sičiūnienė dalinosi įžvalgomis kaip priimti sprendimą dėl vertinamosios užduoties atitikties kognityvinių gebėjimų kategorijai, pristatė I-II gimn. kl. (9-10 kl.) skirtų užduočių pavyzdžių analizę. Seminarą organizavo Utenos Švietimo Centras.