Be kategorijos

Gimnazijos svečiai

Spalio 16 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje lankėsi VDU Švietimo vadybos I magistrantūros kurso (anglų kalba) studentai Yue Zhang (Kinija), Konul Jafarova, Mahmud Mustafayev, Gunel Mirzazada (Azerbaidžanas). Svečiai lankėsi integruotoje anglų kalbos ir biologijos pamokoje, anglų kalbos pamokoje, domėjosi Lietuvos švietimo sistema, anglų kalbos dėstymo ypatumais. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė pasidalino įžvalgomis apie tarpkultūrinį skirtingų šalių bendradarbiavimą ir integraciją, kitų kultūrų pažinimo svarbą ir užsienio kalbų teikiamas galimybes šiuolaikiniame pasaulyje. Su svečiais šiltai bendravo anglų kalbos mokytojos Daiva Brukienė ir Ramutė Žemaitienė, biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė. Gimnazijos Mokinių tarybos pirmininkė Agnietė Liutkevičiūtė ir patarėja Andrėja Majauskaitė svečiams pasakojo apie gimnaziją ir savo ateities vizijas. Kolegas – studentus apsilankyti gimnazijoje pakvietė gimnazijos mokytoja – Mokinių Tarybos kuratorė Deimantė Jankūnaitė.