Be kategorijos

Integruoto istorijos ir vokiečių kalbos mokymo patirtys Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje

Vokiečių kalbos mokytoja ekspertė Birutė Pukelienė ir istorijos mokytoja metodininkė Aušra Rajaskaitė dalinasi savo įžvalgomis ir vertinga gerąja patirtimi pristatydamos integruoto vokiečių kalbos ir istorijos mokymo patirtis Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje. Bendradarbiaujant su Vilniaus Goethe institutu įgyvendinamos projekto „CLILIG@Litauen. Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas“ veiklos Per patyriminį ir įtraukųjį mokymąsi skatinamas integracijos daugiakultūriame pasaulyje suvokimas, mokinių įsitraukimas į mokymo(si) procesą, puoselėjama mokinių pilietinė savimonė, ugdomos pilietiškumo ir kultūrinio sąmoningumo kompetencijos. Mokiniams suteikiama erdvė konstruktyvioms diskusijoms ir savęs vertinimui tarpkultūrinėje aplinkoje.
Vokiečių kalbos mokytojos Birutės Pukelienės straipsnis išspausdintas Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų sąjungos (Litauischer Deutschlehrerverband) LDV el. žurnale „Miteinander“ 32-34 psl. https://ldv.lt/…/Miteinander_2021_Heft_1_Nr_62_digital.pdf