Be kategorijos

Iškilmingas VDU Senato posėdis

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai ir mokytojai 2022 m. spalio 19 d. dalyvavo iškilmingame VDU Senato posėdyje, kuriame Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaro regalijos įteiktos buvusiam Vokietijos Federacinės Respublikos Prezidentui Joachim Gauck.
VDU Garbės daktaro vardas Joachim Gauck suteiktas už nuopelnus tarptautinio bendradarbiavimo, taikos palaikymo ir demokratijos stiprinimo srityse bei reikšmingą indėlį puoselėjant laisvės, teisingumo, solidarumo vertybes.
Prieš tapdamas prezidentu, J. Gauck aktyviai dalyvavo antikomunistiniuose protestuose Rytų Vokietijoje, įkūrė opozicinį judėjimą „New Forum“, kuris prisidėjo prie Vokietijos vieningosios socialistų partijos žlugimo.
Dėkojame Vytauto Didžiojo universitetui už kvietimą dalyvauti renginyje.