Be kategorijos

„Jono Biliūno gyvenimo ir kūrybos kelias“

Spalio 17 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos III klasių mokiniai vyko į Anykščius į patyriminio mokymo(si) edukaciją „Jono Biliūno gyvenimo ir kūrybos kelias“. Gimnazistai lankėsi Niūronyse kur ne tik apžiūrėjo J. Biliūno sodybą-muziejų, bet ir sužinojo kokią reikšmę muziejinių vertybių išsaugojimui turi aplinka, kokios cheminės medžiagos ir technologijos padeda išlaikyti muziejaus eksponatus. Vaikščiodami medžių lajų taku mokiniai tyrinėjo šio architektūrinio statinio technologinius ir matematinius aspektus. Apžiūrėje Puntuko akmenyje dar 1943 metais iškaltus Lituanicos lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno bareljefus, perskaitę jų testamento žodžius lietuvių tautai gimnazistai keliavo į labirintų parką. Grįždami namo vis kartu aptarė XIX-XX a. bendravimo etikos teorinius ir praktinius įgūdžius. Patyriminio mokymosi edukaciją organizavo lietuvių kalbos mokytoja Vilma Grigienė, etikos mokytoja Egidija Tarkauskienė, chemijos mokytoja Raimonda Janickienė.