Be kategorijos

Kauno besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginys „Mokinių iniciatyvumo, kūrybingumo ir mokymo(si) bendradarbiaujant kompetencijų tobulinimas, taikant inovatyvias švietimo strategijas“

2023 m. vasario 6 d. gimnazijoje vyko Kauno besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginys „Mokinių iniciatyvumo, kūrybingumo ir mokymo(si) bendradarbiaujant kompetencijų tobulinimas, taikant inovatyvias švietimo strategijas“, kurį vedė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komanda. Renginyje vyko mokymai temomis – „Kaip sukurti gerą ergonomiką klasėje? Sėdimų vietų išdėstymo klasėje galimybės ir įtaka ugdymo(si) kokybei“ ir „Užsienio kalbos ir dalyko sinergija pagal CLIL metodiką“. Mokymus vedė anglų kalbos mokytoja Daiva Brukienė, istorijos mokytoja Gabrielė Kamarauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja Deimantė Jankūnaitė. Renginyje dalyvavo Kauno BMT mokyklų vadovai, įvairių dalykų mokytojai.