Be kategorijos

Krašto gynybos modulio varžybos

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje jau šeštus metus gimnazistai turi galimybę rinktis „Krašto gynybos“ modulį.

Per „krašto gynybos“ modulio pamokas ugdomos jaunam žmogui būtinos fizinės ypatybės ir gebėjimai bei stiprinama sveikata, atskleidžiamos ir ugdomos lyderio savybės, stiprinama asmeninė motyvacija ir puoselėjama tautinė tapatybė. Šis pasirenkamas dalykas paįvairina ir praturtina mokinių ugdymo procesą ne tik stiprinant mokinių fizinį pasirengimą, bet ir ugdant jaunų žmonių patriotiškumą bei pareigą savo kraštui.

Pasirenkamasis modulis sudaro galimybes praktiškai išmėginti karinį kliūčių ruožą, pagilinti dalyvių supratimą apie lyderystę, lyderių ugdymą; pažinti sąveikas tarp kūno kultūros, sporto ir nacionalinio saugumo bei pilietiškumo nuostatų ugdymo. 2022 m. birželio 8 dieną „Krašto gynybos“ mokiniai dalyvavo karinio kliūčių ruožo ir granatų mėtymo varžybose, kurios vyko Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje.Dalinamės varžybų akimirkomis.

Nuotraukos: Ieva Avižonytė, IIf klasė.