Be kategorijos

Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas.

Rugsėjo 23 d. gimnazijoje paminėta Lietuvos žydų genocido diena. Šią dieną 1943 metais buvo likviduotas Vilniaus žydų getas. Šiais metais minime 79-ąsias Holokausto pradžios metines Lietuvoje: 1941 metais liepos–gruodžio mėnesiais buvo išžudyta didžioji dalis Lietuvoje gyvenusių žydų. Istorijos ir pilietiškumo pamokose diskusijų apie praeities svarbą dabarčiai metu, istorijos ir pilietiškumo mokytojai susiejo gimtojo miesto Kauno ir Holokausto istorijos gijas. Istorijos mokytojas Sigitas Nefas priminė tragiškus „Lietūkio“ garažo įvykius, gimnazijos kieme prie paminklo „Lietūkio“ garažo aukoms atminti mokiniai uždegė žvakutes, padėjo akmenėlių, kurie žydų tautos tradicijoje simbolizuoja amžinumą.