Be kategorijos

Matematikos pamoka KITAIP.

2021 m. vasario 12 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos antrų klasių mokiniams matematikos pamoką KITAIP vedė leidyklos „TEV“ generalinis direktorius, matematikos mokslų daktaras Elmundas Žalys. Svečias pasidalino įžvalgomis apie elektroninių vadovėlių ateitį, apie galimybes daugelyje mokslų, ypač matematikos, gamtos ir technikos srityse, išnaudoti elektroninių vadovėlių interaktyvumą ir vizualizaciją, vaizdų ir garsų pateikimą menų ir muzikos srityse. Leidyklos direktorius mokiniams pristatė naujausią kompiuterinę priemonę KURK-KARTOK-MAT. Šios priemonės programėlės KURK matematikos uždaviniai susieti su pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų sesijose naudotų užduočių duomenų baze.
Gerb. E. Žalys papasakojo ir apie produktą IMK, kurį mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai sėkmingai naudoja matematikos pamokose.
Mokiniai sužinojo apie skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo technologijas, diskutavo apie ateities mokyklą ir kitokius mokymosi būdus.

Pamoką organizavo gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Vida Meškauskaitė.