Mokytojų pasiekimai

Nuotolinė projekto sklaidos konferencija „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“

2022 m. lapkričio 22 d. įvyko nuotolinė Europos Sąjungos struktūrinių fondų / Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ sklaidos konferencija. Gerąja patirtimi dalinosi mokytojai praktikai iš Utenos Dauniškio, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Domeikavos, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijų. Konferenciją organizavo Utenos švietimo centras.

Konferencijos vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=rUzDyCnr-tg

Pranešimus konferencijoje skaitė Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos matematikos mokytoja Vida Meškauskaitė, matematikos mokytoja Alma Patalauskienė, matematikos ir informatikos mokytojas Giedrius Vaitekėnas, biologijos ir technologijų mokytojas Rokas Gedrimas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Ivanovienė.

Konferencijoje dalyvavo Savivaldybių ir mokyklų administracijos atstovai, matematikos mokytojai, ugdymo karjerai specialistai ir kiti pageidaujantys.

Projekto įgyvendinimo veiklose dalyvavo ir projekto produktus kūrė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komanda:

Nijolė Šimkevičienė, gimnazijos direktorė (Projekto pažangos stebėsena, I įrankio sukūrimas ir taikymas);

Daiva Ivanovienė, direktorės pavaduotoja ugdymui (Projekto pažangos stebėsena, II įrankio sukūrimas ir taikymas).

Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinio kūrėjai:

Vida Meškauskaitė, matematikos mokytoja ekspertė;

Alma Patalauskienė, matematikos mokytoja metodininkė;

Giedrius Vaitekėnas, matematikos ir informacinių technologijų vyresnysis mokytojas.

Projektinės veiklos metodikos rengėjai:

Daiva Balevičienė, matematikos mokytoja ekspertė;

Rokas Gedrimas, technologijų, biologijos mokytojas;

Lilija Jurgutienė, matematikos mokytoja metodininkė;

Snieguolė Revuckaitė, chemijos vyresnioji mokytoja;

Egidija Tarkauskienė, etikos mokytoja metodininkė;

Giedrius Vaitekėnas, matematikos ir informacinių technologijų vyresnysis mokytojas.

Projektinės veiklos konsultantai:

Daiva Balevičienė, matematikos mokytoja ekspertė;

Rokas Gedrimas, technologijų, biologijos mokytojas;

Lilija Jurgutienė, matematikos mokytoja metodininkė;

Gabrielė Kamarauskaitė, istorijos, pilietiškumo mokytoja;

Snieguolė Revuckaitė, chemijos vyresnioji mokytoja;

Loreta Klimavičienė, dailės mokytoja metodininkė;

Rasa Paškevičienė, geografijos mokytoja metodininkė;

Regina Šadauskienė, technologijų mokytoja metodininkė.

Giedrius Vaitekėnas, matematikos ir informacinių technologijų vyresnysis mokytojas.

Ugdymo karjerai metodikų (mokiniams ir tėvams) kūrimas ir praktinis taikymas:

Egidija Tarkauskienė, etikos mokytoja metodininkė.

Mokytojai asistentai:

Daiva Balevičienė, matematikos mokytoja ekspertė;

Vida Meškauskaitė, matematikos mokytoja ekspertė;

Alma Patalauskienė, matematikos mokytoja metodininkė;

Giedrius Vaitekėnas, matematikos ir informacinių technologijų vyresnysis mokytojas.

Plačiau apie projektą ir įgyvendintas veiklas: https://dgg.lt/…/projektas-matematinis-mastymas…/