Be kategorijos

Padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Gyvybės medis“

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijai įteikta padėka už dalyvavimą ir veiklų organizavimą pilietinėje iniciatyvoje „Gyvybės medis“. Pilietinė iniciatyva „Gyvybės medis“ buvo skirta Gedulo ir vilties dienai – birželio 14-ąjąi paminėti.
Iniciatyvą organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.