Be kategorijos

Patyriminio mokymo(si) teorija ir praktika

Patyriminio mokymo(si) teorija ir praktika – integruotose gamtos mokslų, geografijos, istorijos pamokose netradicinėse aplinkose.