Be kategorijos

Programos ,,Erasmus+“ projekto ,,Mokiniai moko mokinius“ / ,,Students teaching students“ mokymai ,,Turinio ir kalbos integruoto mokymo(si) svarba“ / ,,CLIL MATTERS“

2022 m. spalio 9–16 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja Deimantė Jankūnaitė kartu su pilietiškumo pagrindų ir istorijos mokytoja Gabriele Kamarauskaite dalyvavo tarptautiniuose mokytojų mokymuose apie ,,Turinio ir kalbos integruoto mokymo(si) svarbą“ / ,,CLIL MATTERS“, kurie vyko Italijoje, Padovos mieste. Mūsų gimnazijos mokytojos, kartu su kolegomis iš Austrijos, Lenkijos, Vokietijos, Ispanijos ir Estijos, mokėsi teorijos ir praktikos apie visapusišką požiūrį į kalbų mokymą, kaip moderniai ir šiuolaikiškai integruoti pamokas, pritaikant inovatyvius mokymo(si) metodus.