Be kategorijos

Savanorystės projektas ,,Mokomės duoti“

Nuo 2018 metų mūsų gimnazija bendradarbiauja su negalią turinčių asmenų centru „Korys“ ir vykdo savanorystės projektą „Mokomės duoti“. Šis projektas skirtas mokinių susipažinimui su savanoriška veikla neįgaliųjų bendruomenėje. Savanoriška veikla — tai svarbi veikla, vedanti link sąmoningos, pozityvios ir aktyvios visuomenės. Gimnazistai šiame centre mokosi socialinio darbo, tolerancijos ir pagarbos neįgaliai asmenybei.
Šiais pandemijos metais Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenė ir gimnazistai – savanoriai negalią turinčių asmenų centru „Korys“ siunčia šilčiausius sveikinimus ir linkėjimus artėjančių švenčių proga. Ta proga mūsų gimnazistai sukūrė muzikinį sveikinimą.
Belaukiant gražiausių metų švenčių, nuo visos mūsų bendruomenės ir 2c klasės gimnazistų, gruodžio 20 d. mūsų mokytojai Rita Venslovaitienė ir Rokas Gedrimas padovanojo mūsų bendruomenės keptą pyragą ir pakvietė visus žiūrint sveikinimo filmuką juo pasivaišinti.