Be kategorijos

Seminaras ,,Lytiškumo ugdymas“

Rugsėjo 28 dieną II klasių gimnazistams vyko Kauno m. visuomenės sveikatos biuro organizuotas seminaras lytiškumo ugdymo tema. Lektoriai supažindino mokinius su biologiniais, emociniais, socialiniais lytiškumo aspektais, siekiant prisidėti prie mokinių dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir sėkmingo funkcionavimo tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse. Mokymai organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. Nr. V-941 įsakymu „.Dėl Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos patvirtinimo“.