Be kategorijos

Tarptautinė mokytojų diena

Brangūs mokytojai, gimnazijos Direktore ir administracija,
abiturientų vardu noriu tarti padėkos žodžius Jums. Žinoma, dėkoti Jums tikriausiai turėtume kiekvieną dieną, bet retai skiriame tam laiko, todėl šia svarbia proga negalime užmiršti padėkos. Pirmiausia norėtume, kad prisimintume, jog Jūs ne visada buvote mūsų Mokytojais ir mes ne visada buvome Jūsų mokiniais – prieš mus buvo begalė paauglių, su kuriais Jums tekdavo ieškoti bendros kalbos kiekvieną darbo dieną (na, kartais ir savaitgaliais, jei prireikdavo…), aišku, ir po mūsų dar ateis ne vienas toks pasiklydęs ir gyvenimo kelio beieškantis mokinukas. Prisimenam tą nedrąsią 9-tos klasės pradžią, kai tik atėję į šią gimnaziją bandėme susigaudyti koridoriuose, laiku susirasti klases, kad nepavėluotume į pamokas (nors galbūt ne visada savo kabinetų ieškodami skubėdavome) ir tuo pačiu turėjome užmegzti ryšius ne tik su naujaisiais bendraklasiais, bet ir su Jumis, mieli Mokytojai. Galbūt grįžę į tą pradžią pakeistume savo tam tikrus poelgius, bet, manau, jog iš daug ko pasimokėme ir sugebėjome sukurti individualų ryšį su kiekvienu savo mokytoju, nesvarbu, ar Jus pažįstame nuo 9 klasės, ar Jūsų pamokas gavome šiek tiek vyresėse klasėse. Kiekvienas iš Jūsų esate mums pavyzdys, iš kurio galime ne tik išmokti egzaminams reikalingų dalykų, bet ir įgyti žinių apie gyvenimą, pasimokyti iš Jūsų sukauptos patirties. Nuoširdžiai pripažįstame, jog mūsų santykiuose su Jumis, Mokytojai, pasitaiko visko: ir ašarų, ir laimės akimirkų, – juk viską vaikui reikia patirti, aišku, tik su saiku. Šia kalba norime ne tik nuoširdžiai padėkoti už visą Jūsų mums skirtą laiką, už žinių ir akiračio plėtimą, pasaulėžiūros formavimą ir už suteiktą šiltą prieglobstį šioje nuostabioje gimnazijoje, kuri per pastaruosius metus tapo mūsų antraisiais namais, bet ir naudodamiesi proga norime atsiprašyti visų 12- tokų vardu už bereikšmius, bet kartais piktus komentarus, už kiekvieną minutę, praleistą ginčijantis su Jumis ir už visus kartus, kai neatlikome namų darbų… Dar kartą iš visos širdies dėkojame Jums, mieli Mokytojai, viskas, ką Jūs mums suteikiate, išliks mūsų atmintyje net ir po daugelio metų, kai jau seniai būsim baigę mokyklą… Nuoširdžiai sveikiname su Jūsų diena! Išlikite tokie pat geri, būkite stiprūs ir laimingi!

Visų 85-osios laidos abiturientų vardu – Kamilė Liaugodaitė, IVb klasės gimnazistė