Be kategorijos

Tarptautinio ,,Erasmus+“ projekto ,,Students teaching students“ / ,,Mokiniai moko mokinius“ integruoto dalyko ir užsienio kalbos pamokos organizavimo mokymų ,,CLIL Matters“ gerosios patirties sklaida

Mūsų gimnazijos tarptautinio ,,Erasmus+“ projekto ,,Students teaching students“ / ,,Mokiniai moko mokinius“ integruoto dalyko ir užsienio kalbos pamokos organizavimo mokymų ,,CLIL Matters“ Italijoje dalyvės Deimantė Jankūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja ir Gabrielė Kamarauskaitė, istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja, gimnazijos mokytojams pravedė mokymus apie integruoto dalyko ir užsienio kalbos pamokos organizavimą, pasidalino metodų įvairove, mokytojams vedė veiklas, kurias galima pritaikyti integruotose užsienio kalbų ir kitų mokomųjų dalykų pamokose.