Be kategorijos

,,UŽPROGRAMUOTI SĖKMEI: GEROJI PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“ PATIRTIS“

2023 m balandžio 13 d. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriuje Prano Dovydaičio progimnazijoje vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija, kurioje buvo pasidalinta gerąja projekto „Kokybės krepšelis“ patirtimi. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, ekonomikos ir verslumo mokytoja Deimantė Jankūnaitė kartu su IVa klasės mokine Patricija Dobrovolskyte ir IIb kl. mokine Atėne Mikalauskaite konferencijoje skaitė pranešimą „Ugdymo(si) organizavimas KITAIP „Mokymas(is) be sienų“.