Be kategorijos

Valjadolido kalbų mokytojų rengimo centro delegacijos vizitas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje

Gegužės 8–11 dienomis Kauno švietimo inovacijų centre lankėsi Valjadolido (Ispanija) kalbų mokytojų rengimo centro delegacija su vizitu „Mokymuisi palankios ugdymo aplinkos“. Per šį vizitą, svečiai iš Ispanijos lankėsi mūsų gimnazijoje, dalyvavo anglų kalbos pamokose, susipažino su ugdymo(si) procesu, aplinkomis, dvikalbio mokymo(si) bei tarptautinių projektų patirtimis, kuriomis su svečiais dalinosi mūsų gimnazijos bendruomenė.