STEAM mokykla– bendrojo ugdymo mokykla,  įgyvendinanti platesnę ar gilesnę STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programą, bendradarbiaujanti su verslu ar kitais būdais skatinanti mokinius / vaikus pasirinkti su šiais  dalykais susijusias profesijas, mokykla / ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios mokytojai / auklėtojai nuolat tobulina kompetencijas, o ugdymo procese naudoja IKT ir kitas technologijas, aktyvaus ugdymo metodus.

https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/680