Be kategorijos

Sausio 13-ąją minime Laisvės gynėjų dienos 30–mečio sukaktį

🇱🇹„Mes turime šiandieną pasimokyti didvyriško pasiryžimo, nuoširdaus pasiaukojimo, nepalenkiamo patvarumo, laisvės meilės ir verguvės neapykantos“ St. Šalkauskis.

Sausio 13-ąją minime Laisvės gynėjų dienos 30–mečio sukaktį. 1991 metų sausio 13-osios naktį Lietuvos tauta apgynė esmines progreso ir žmogiškumo, laisvės ir orumo vertybes. Tai svarbus žygdarbis ne tik Lietuvai, bet ir visai, tuomet demokratijos keliu eiti pradėjusiai, Rytų Europai. Būkime verti šio žygdarbio, ginkime laisvės idealus mūsų kasdieniuose pilietiniuose darbuose.

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai dalyvavo Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos 30-mečio minėjimo renginiuose ir netradicinėse pamokose:

💛 Virtualiame susitikime-netradicinėje pamokoje „Laisvės gynėjų dienos trisdešimtmetis: heroizmas anuomet ir šiandien“ su VDU istorijos ir pedagogikos studentu, Broniaus Bieliuko stipendijos fondo stipendininku Kostu Malakausku. Susitikimą organizavo istorijos mokytojas D. Boguševičius.

💚 I klasių gimnazistų protmūšyje „Laisvės keliu“. Protmūšį organizavo istorijos mokytoja A. Rajaskaitė, o įdomiai ir kūrybingai vedė III ir IV kl. mokiniai: D. Švedaitė, M. Varžgalys, E. Belorusskij, J. Mieliauskas, J. Kavaliauskas; L..Visockas, M. Žemaitis, N. Pilkauskas, A. Darulis.

❤️ Kauno miesto V. Kudirkos viešosios bibliotekos inicijuotoje virtualioje atviroje pamokoje „Nenugalėta laisvė“. Sausio 13-osios tema.

Renginį moderavo istorikas D. Ramanauskas, renginio svečiai, istorinių įvykių liudininkai – doc. dr. J. Vaičenonis, istorikas O. Jurkša.

Už prasmingai bei kūrybingai organizuotas Laisvės gynėjų dienos minėjimo veiklas nuoširdžiai dėkojame gimnazijos istorijos mokytojams Aušrai Rajaskaitei, Gabrielei Kamarauskaitei, Domui Boguševičiui, Sigitui Nefui; gimnazijos mokinių tarybos pirmininkei Patricijai Dobrovolskytei (IIa kl.); gimnazistams L.ukui Visockui, Mantui Žemaičiui (IVb kl.), Nagliui Pilkauskui, Adui Daruliui (IVa kl.) , Deimantei Švedaitei, Matui Varžgaliui, Edvin Belorusskij, Justui Mieliauskui, Jokūbui Kavaliauskui (IIIa kl.).