Atsakingas už korupcijos prevenciją gimnazijoje:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Deimantė Jankūnaitė
deimante.jankunaite@dgg.lt

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas
Lietuvos Respublikos Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

deimante.jankunaite@dgg.lt

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus

2022 m. – negautas nei vienas pranešimas.

NAUDINGA PAMOKOMS AR KLASIŲ VALANDĖLĖMS:

www.stt.lt

www.skaidrumoistorija.lt

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/jaunimo-  antikorupcinis-svietimas/7497

https://www.stt.lt/skaidrumo-galvosukiai/7551

Skaidrumą kuriame kartu“ 2022

Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti visuomenės dėmesį į korupciją ir paskatinti su ja nesitaikstyti.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) šiai dienai paminėti antrus metus iš eilės organizuoja nacionalinį konkursą moksleiviams „Skaidrumą kuriame kartu“ 2022, kuriame diskutuoti apie skaidrumo ir sąžiningumo svarbą miesto, miestelio ar kaimo bendruomenėse kviečiami 8–12 klasių mokiniai.

Šiame konkurse dalyvavo VDU Artes liberales Ia klasės mokiniai, Verslumo ir užsienio kalbos integruoto ugdymo IIf klasės mokiniai. Konkursui mokinius ruošė Inga Vedegienė, I klasės auklėtoja, anglų kalbos mokytoja metodininke ir Gabrielė Kamarauskaitė, pilietiškumo pagrindų ir istorijos mokytoja.

Daugiau informacijos apie konkursą rasite čia: https://www.stt.lt/konkursas-skaidruma-kuriame-kartu.

Protmūšis

Gruodžio 10 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko VMI organizuotas antikorupcijai skirtas protmūšis. Jame dalyvavo įvairių Kauno mokyklų pedagogų komandos. Džiugu, kad mūsų gimnazijos komanda užėmė garbingą prizinę vietą, o 2 iš 5 protmūšio turų savo priešininkus įveikė pačiu aukščiausiu rezultatu!

Skrajučių konkursas „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdyba ir Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė organizavo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 2-12 klasių mokinių skrajučių antikorupcine tema konkursą „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“, skirtą Tarptautinei antikorupcijos dienai. Laimėtojų apdovanojimas vyko gimnazijoj.
Renginį organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Baronienė

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių Antikorupcinis protmūšis, skirtas Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti

Tarptautinę Antikorupcijos dieną – gruodžio 9-ąją, Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai pasitiko dalyvaudami Antikorupciniame protmūšyje, kurį 2018 m. gruodžio 6 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdyba. Protmūšyje dalyvavo dešimt komandų: VDU „Rasos“ gimnazijos, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos, „Saulės“ gimnazijos, Kauno „Varpo“ gimnazijos, „Aušros“ gimnazijos, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Kauno „Santaros“ gimnazijos, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komandos.
Protmūšį sudarė 26 klausimai, susiję su korupcijos sąvoka, korupcijos formomis, korupcijos prevencija. Klausimus parengti padėjo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Daina Paštuolienė. Jie buvo parengti internetiniu įrankiu Kahoot.
Komandoms taškai buvo skiriami ne tik už teisingus atsakymus, bet ir už atsakymų pasirinkimo greitį. Kaip keitėsi komandų taškai, visi dalyviai ir stebintys renginį matė iš karto ekrane.
Renginį organizavo antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grups narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Baronienė