Biblioteka – informacijos centras

Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes naudotis informacijos šaltiniais. Realizuojant kiekvieno bendruomenės nario teisę gauti, kaupti ir skleisti informaciją, bibliotekoje įvairiose laikmenose komplektuojamas, tvarkomas, apskaitomas ir saugojamas bibliotekos fondas.

Vykdydama savo veiklą, biblioteka vadovaujasi gimnazijos misija ir tikslais, atsižvelgiant į moderniai bibliotekai keliamus reikalavimus.

Bibliotekos paslaugos

· skaitykla ir abonementas
· 10 kompiuterų su interneto prieiga
· multimedia
· televizorius
· DVD grotuvas
· garso grotuvas
· vaizdo grotuvas
· 3a. fojė veikianti knygų ekspozicija ,,Biblioteka be sienų“
· informaciniai stendai
· rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašai

Bibliotekoje rengiamos parodos, skirtos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų ir žymių žmonių jubiliejams paminėti, teminės ir gimnazistų kūrybinių darbų parodos.
Teikiamos individualios konsultacijos ieškant ir sisteminant informaciją, organizuojant integruotas pamokas, olimpiadas, rengiant projektus, renginius, seminarus, debatus, ruošiant namų užduotis bei įvaldant IT. Bibliotekoje vyksta įdomūs susitikimai su žymiais žmonėmis, rašytojais, karjeros ugdymo specialistais, kt.

Darbo laikas

Susijęs vaizdas

Pirmadieniais – penktadieniais – 8.00 – 16.30 val.

Pietų pertrauka

Susijęs vaizdas

Pirmadieniais – penktadieniais – 12.00 – 12.30 val.

Atsiskaitymas su biblioteka

Kiekvienas moksleivis ar darbuotojas, išeidamas iš gimnazijos, privalo grąžinti vadovėlius ir kitus leidinius.

Bibliotekininkė

Alė Spiridonovienė

ale.spiridonoviene@dgg.lt