Psichologo paslaugos

Psichologo paslaugas gimnazijoje teikia:
gimnazijos psichologė, Rita Venslovaitienė,
gimnazijos psichologė Greta Jurgaitė.

Dėl invidivualios psichologinės pagalbos rašyti į el. paštą rita.venslovaitiene@dgg.lt arba skambinti mob. tel. 867236283
Psichologinė pagalba teikiama   306 kab. III a., el. pašu.

Dėl individualios psichologinės pagalbos rašyti į el. paštą greta.jurgaite@dgg.lt arba TAMO dienyną.
Psichologinė pagalba teikiama 305 kab. III a., el. paštu.

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti  mokiniams atgauti dvasinę darną, rūpintis jų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
Psichologo veiklos kryptys:

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • Rengia psichologines rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Vertina mokinio galias ir sunkumus, kad nustatytų raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių auklėtojais, kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • Vykdo mokinių, tėvų, pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Organizuoja tyrimų vykdymą, siekiant išsiaiškinti aplinkos poveikį mokiniui ar mokinių ugdymosi sunkumams.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • Prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Psichologo konsultacijoms siunčiamas Pedagoginės psichologinės tarnybos;
 • Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Psichologės Ritos Venslovaitienės klientų psichologinio konsultavimo laikas:

Pirmadienis 9.00 — 15.00
Antradienis 14.00 — 16.00
Trečiadienis 9.00 — 15.00
Ketvirtadienis 9.00 — 15.00
Penktadienis

Psichologės Gretos Jurgaitės klientų psichologinio konsultavimo laikas:

Pirmadienis 8.00 — 14.30
Antradienis 8.00 — 14.30
Trečiadienis 8.00 — 14.30
Ketvirtadienis
Penktadienis
Pietų pertrauka 12.00 — 12.30

Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Psichologinę pagalbą teikiančių tarnybų pagalbos telefonai

Tarnybos pavadinimasTelefonasPastabos
Vaikų linija116 111Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.
I – VII 11.00 – 23.00
Jaunimo linija8 800 28888Budi savanoriai konsultantai.
I – VII visą parą
Vilties linija116 123Budi savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai.
I – VII visą parą
Pagalbos moterims linija8 800 66366  Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.
I – VII visą parą
Tėvų linija8 800 80020  Paramą teikia  profesionalai psichologai.
I – V    9 -13 val. ir 17 – 21 val.
Kauno miesto pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT)(837) 423284Mickevičiaus g. 54, Kaunas.
Teikia pirmas nemokamas psichologines konsultacijas
VŠĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras86 7322562Laisvės al. 38c, Kaunas.
Kompleksinės paslaugos šeimai
VŠĮ Šeimos santykių institutas(837) 750935L. Zamenhofo g. 9/Kurpių g. 10, Kaunas.
Krizių įveikimo centras8640 51555Paramą teikia – I — V 16.00 — 20.00, VI — 12.00 — 16.00

Internetinės svetainės

Adresas Tarnybos pavadinimas
www.jppc.lt Jaunimo psichologinės paramos centras
www.vaikulinija.lt Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams internetu
http://www.psichoterapija.ot.lt Informacinė šviečiamoji svetainė ir psichologinė pagalba internetu
http://www.vpsc.lt Valstybinis psichikos sveikatos centras
http://www.savizudybes.lt Savižudybių prevencija, Valstybinis psichikos sveikatos centras