Psichologo paslaugos

Psichologo paslaugas gimnazijoje teikia:
gimnazijos psichologė, Rita Venslovaitienė

Dėl invidivualios psichologinės pagalbos rašyti į el. paštą rita.venslovaitiene@dgg.lt arba skambinti mob. tel. 867236283

Psichologinė pagalba teikiama   306 kab. III a., el. pašu.
Psichologinės pagalbos tikslas – padėti  moksleiviams atgauti dvasinę darną, rūpintis jų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
Psichologo veiklos kryptys:

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • Rengia psichologines rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Vertina mokinio galias ir sunkumus, kad nustatytų raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių auklėtojais, kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • Vykdo mokinių, tėvų, pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Organizuoja tyrimų vykdymą, siekiant išsiaiškinti aplinkos poveikį mokiniui ar mokinių ugdymosi sunkumams.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • Prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Psichologo konsultacijoms siunčiamas Pedagoginės psichologinės tarnybos;
 • Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Psichologinio konsultavimo laikas:

Pirmadienis 8.00 – 12.00
Antradienis 12.00 – 16.30
Trečiadienis 8.00 – 16.30
Ketvirtadienis 8.00 – 16.30
Penktadienis 12.30 – 16.00
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Psichologinę pagalbą teikiančių tarnybų pagalbos telefonai

Tarnybos pavadinimas Telefonas Pastabos
Vaikų linija 116 111 Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.
I – VII 11.00 – 21.00
Jaunimo linija 8 800 28888 Budi savanoriai konsultantai.
I – VII visą parą
Vilties linija 116 123 Budi savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai.
I – VII visą parą
Pagalbos moterims linija 8 800 66366 Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.
I – VII visą parą
Profesionali psichologinė pagalba telefonu 8 800 76260 I – V 16.00 – 20.00
Paguodos telefonas 8 800 60700 I – V 20.00 – 6.00
Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius (8-5) 2757564 Budi savanoriai konsultantai.
I – VII visą parą
Kauno miesto pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) (837) 423284 Mickevičiaus g. 54, Kaunas.
Teikia pirmas nemokamas psichologines konsultacijas
VŠĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras 86 7322562 Laisvės al. 38c, Kaunas.
Kompleksinės paslaugos šeimai
VŠĮ Šeimos santykių institutas (837) 750935 L. Zamenhofo g. 9/Kurpių g. 10, Kaunas.
Kauno Centro Psichikos sveikatos centras (837) 409844 Nepriklausomybės a. 10, Kaunas
Kauno Dainavos poliklinikos Psichikos sveikatos centras (837) 403993 Pramonės pr. 31, Kaunas
Kauno Kalniečių Psichikos sveikatos centras (837) 401452 Savanorių pr. 369, Kaunas
Kauno Šančių Psichikos sveikatos centras (837) 342287 A. Juozapavičiaus pr. 77, Kaunas
Kauno Šilainių Psichikos sveikatos centras (837) 377771 Baltų pr. 7, Kaunas
Kauno Jaunimo Narkologijos pagalbos centras 8 61405997 Eivenių g. 4, 426 kab., Kaunas
Kauno Apskrities priklausomybės ligų centras (837) 333255 Giedraičių g. 8, Kaunas

Internetinės svetainės

Adresas Tarnybos pavadinimas
www.jppc.lt Jaunimo psichologinės paramos centras
www.vaikulinija.lt Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams internetu
http://www.psichoterapija.ot.lt Informacinė šviečiamoji svetainė ir psichologinė pagalba internetu
http://www.vpsc.lt Valstybinis psichikos sveikatos centras
http://www.savizudybes.lt Savižudybių prevencija, Valstybinis psichikos sveikatos centras