Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo karantino laikotarpiu

Nuo 2021 m. kovo 1 d. (pirmadienio) iki kovo 31 d. (trečiadienio) Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje ugdymo procesas I, II, III, IV klasių mokiniams organizuojamas nuotoliniu būdu.

Primename, gimnazijos patalpose privalu dėvėti apsaugines veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, dengiančias nosį ir burną.

Pasikeitus epidemiologinei situacijai, informuosime dėl tolimesnio ugdymo organizavimo. Sekite informaciją el. dienyno TAMO sistemoje, gimnazijos internetinėje svetainėje, gimnazijos Facebook paskyroje.

Informacija teikiama:

Gimnazijos raštinė – tel. +370 620 98 992,  + 370 37 42 41 72
Elektroninis paštas – dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – tel. +370 616 56 515, +370 680 58 569
Socialinė pedagogė – tel. +370 614 65 283
Psichologė – tel. +370 672 36 283
Elektroninis paštas – rita.venslovaitiene@dgg.lt

Naujienos

Pamoka Laikas
1 08.00 - 08.45
2 08.55 - 09.40
3 09.50 - 10.35
4 11.05 - 11.50
5 12.00 - 12.45
6 12.55 - 13.40
7 13.50 - 14.35