GIMNAZIJOS VIZIJA

Inovatyvi, puoselėjanti humanistinę ir įtraukią kultūrą, siekianti pažangos, atvira pokyčiams, skatinanti lyderystę, gebanti galimus iššūkius ir problemas paversti pranašumais.

GIMNAZIJOS MISIJA

Teikti kokybišką pagrindinį antrosios dalies ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti brandžią, laisvą, kūrybingą kiekvieno mokinio asmenybę, gebančią savarankiškai, atsakingai ir konkurencingai veikti besikeičiančioje visuomenėje.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

VERTYBĖS

  • Kiekvienas žmogus yra vertybė.
  • Pagarba, tolerancija, dėmesys gimnazijos bendruomenės nariams.
  • Bendruomeniškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas.
  • Atvirumas, atsakomybė, vieningumas.
  • Nuolatinis mokymasis ir kompetencijų ugdymas.
  • Tradicijų puoselėjimas ir turtinga istorija.
  • Draugiškumas.
  • Veiklos kokybė ir tobulėjimas.
  • Kiekvieno laisvė veikti – tai ir jo atsakomybė už savo veiksmus ir poelgius.

FILOSOFIJA

„Mokykla neturi būti gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas“.

(Elbertas Hubardas)

Kviečiame skrydžiui!