Karjera – tai visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Karjeros specialistė Kamilė Patumsė
Kabineto Nr. 217
El. paštas: kamile.patumse@dgg.lt
Ig klasės auklėtoja

Karjeros specialisto tikslas:

Nuosekliai ir kryptingai plėtoti šiuolaikišką, efektyvią profesinio orientavimo paslaugų sistemą gimnazijoje. Sudaryti sąlygas gimnazijos mokiniams įgyti reikalingų karjeros kompetencijų.

Uždaviniai:

  • Padėti mokiniams planuoti individualią karjerą;
  • Organizuoti mokiniams įvairius karjeros renginius;
  • Organizuoti gimnazijos mokinių profesinį veiklinimą;
  • Teikti mokiniams įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas.


Karjeros specialisto funkcijos:

  • Teikti individualias ir grupines konsultacijas gimnazijos bendruomenei;
  • Konsultuoti mokinių tėvus (globėjus) jų vaikų profesijos pasirinkimo klausimais;
  • Organizuoti mokinių susitikimus su mūsų gimnaziją baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais, profesinių, aukštųjų mokyklų atstovais;
  • Rengti edukacinius, kultūrinius, socialinius projektus; koordinuoti išvykas į darbo ir profesinio ugdymo įstaigas;
  • Organizuoti mokinių profesinį veiklinimą