Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje nuo 2019-09-01 vykdomas dvikalbis ugdymas (vokiečių ir lietuvių kalbomis) pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą.

Nuo 2020 m. dvikalbis ugdymas (vokiečių ir lietuvių kalbomis) įteisintas gimnazijos nuostatuose – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T-387.

2022-09-01 gimnazijoje įsteigta VDU Dvikalbio ugdymo (vokiečių kalbos) ir verslumo vardo klasė.

Įgyvendinant dvikalbį ugdymą devyni mokomieji dalykai dėstomi vokiečių ir lietuvių kalbomis (lietuvių kalba ir literatūra, informacinės technologijos, matematika, istorija, geografija, dailė, muzika, chemija, technologijos). Dėstomas integruotas istorijos ir vokiečių kalbos mokymo kursas „Europos istorija vokiečių kalba“. Vokiečių kalbą dėsto mokytojas Alexander Wölffling iš Vokietijos. Mokytojas A. Wölffling mokiniams teikia užsienio kalbos (vokiečių) kalbinės ir rašytinės komunikacijos konsultacijas rengiantis tarptautiniam vokiečių kalbos egzaminui „Das Deutsche Sprachdiplom“ (DSD I, DSD II).

Gimnazijoje sėkmingai plėtojama tarptautinė savanorystė. Tarpininkaujant organizacijai „kulturweit“ prie UNESCO programos „Freiwilligendienst kulturweit“ („Savanorystė tarp kultūrų“), Nuo 2021 m. gimnazijoje savanoriauja Vokietijos pilietės (2021–2022 m. m. – Jette Ohrdorf , 2022–2023 m. m. – Luise Backes). Savanoriavimo tikslas – ne tik padėti mokiniams nugalėti sunkumus mokantis vokiečių kalbos, tobulinti kalbines kompetencijas, bet ir plėtoti tarpkultūrinį dialogą, skatinantį aktyvų pilietiškumo mokymąsi, Lietuvos ir Vokietijos jaunimo įsitraukimą į socialiai ir kultūriškai reikšmingas veiklas, stiprinant etnokultūrinių tradicijų paveldo reikšmės supratimą, puoselėjant kultūrinio ir tautinio paveldo išlikimą, pagrįstą istoriniais tautų ryšiais, pagarba, tolerancija ir solidarumu.

 Nuo 1997 metų, gimnazijos mokiniams, išlaikiusiems tarptautinius vokiečių kalbos egzaminus, teikiami Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos pirmosios ir antrosios pakopos vokiečių kalbos diplomai „Das Deutsche Sprachdiplom I der Kultusministerkonferenz“ (DSD I); „Das Deutsche Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz“ (DSD II). Šių tarptautinių egzaminų programų vykdymą gimnazijoje koordinuoja Vokietijos Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (Zentrallstelle für Ausslandschulwesen (ZfA)) ir skiria gimtakalbį vokiečių kalbos mokytoją egzaminų programoms vykdyti egzamino centre – Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje.

Bendradarbiaujant su VDU Užsienio kalbų institutu, 8 dvikalbio ugdymo mokytojai tobulina vokiečių kalbos kalbines kompetencijas studijuodami VDU.

Gimnazija bendradarbiauja su Centrine užsienio švietimo sistemos valdyba (Die Zentralstelle für das Aus­lands­schul­we­sen (ZfA)), Vilniaus Goethe´s institutu, Vokietijos Ambasada Vilniuje, VDU užsienio kalbų institutu, Vokietijos Bad Marienberg miesto jaunimo švietimo centru „Bad Marienberg Europa Haus“ (įgyvendinami „Erasmus+“  daugiašalės partnerystės programos  tarptautiniai projektai), Vokietijos Lemgo miesto Karla Raveh mokykla (įgyvendinami tarptautiniai mokinių mainų projektai bendradarbiaujant su Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos Pedagogine mainų tarnyba (Kultusministerkonferenz Pädagogischer Austauschdienst)); UAB ,,Festo“ (įgyvendinamas bendradarbiavimo projektas „Ugdymas karjerai: kaip atsakingai ir sėkmingai veikti sparčiai kintančiame pasaulyje. Žingsnis į ateitį“) ir kt.

 Nuo 2009 m. gimnazija yra pasaulinio mokyklų, kuriose mokoma vokiečių kalbos ir kurios aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, partnerystės tinklo PASCH (Partnerschulinitiative) narė.

ŠMSM ministro 2020 m. gegužės 12 d. Nr. V-706 patvirtintas Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašas, kuriame nurodoma, kad aukščiau minėti egzaminų įvertinimai yra įskaitomi vietoje valstybinio užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzamino.

Dvikalbis ugdymas ypač aktualus tiek iš emigracijos grįžtančių tėvų vaikams, tiek ir Vokietijos įmonių, veikiančių Lietuvoje, darbuotojams.

Apie mus rašo: ,,Kauno diena’’, ,,Laikinoji sostinė’’  ,,Miteinander’’

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/simtmeti-pasitinkancioje-gimnazijoje-dvikalbis-ugdymas-915979

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/gimnazijoje-naujos-galimybes-mokytis-vokieciu-kalbos-859010

https://dgg.lt/mokytojas-dienrastyje/

https://www.ldv.lt/images/PDF/Miteinander/2019_Fruehling/Miteinander_online_Nr._58.pdf (17-18 psl.)

Alexander WölfflingVokiečių kalbos mokytojas iš Vokietijos
Vilma GrigienėLietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Loreta KlimavičienėDailės mokytoja metodininkė
Giedrius VaitekėnasMatematikos, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas
Rasa PaškevičienėGeografijos mokytoja metodininkė
Birutė PukelienėVokiečių kalbos mokytoja ekspertė
Jurgita LukienėVokiečių kalbos mokytoja
Aušra RajaskaitėIstorijos mokytoja metodininkė
Edita SnarskaitėMuzikos mokytoja metodininkė
Snieguolė RevuckaitėChemijos vyresnioji mokytoja
Regina ŠadauskienėTechnologijų mokytoja metodininkė