Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0060

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

,,Erasmus+“ tarptautinis bendradarbiavimo partnerysčių projektas ,,Global-Digital Literacy Opposing Big Errors (GLOBE)“ / „Pasaulinis skaitmeninis raštingumas – iššūkis didelėms klaidoms“ Nr. 2021-1-ES01-KA220-SCH-000027716

„Erasmus+“ bendrojo ugdymo projektas ,,Students teaching students“ / ,,Mokiniai moko mokinius“ Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000033971


STEAM. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija – Lietuvos STEAM tinklo mokykla

STEM School Label

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

eTwinning“ programa — galimybė visiems Europos mokytojams ir mokiniams kurti bendrus projektus, tobulėti ir bendradarbiauti virtualioje erdvėje. Gimnazija šiuo metu dalyvauja 6 „eTwinning“ programos projektuose.

eTwinning“ projektai: ,,ALL ABOUT THE SEAS“ / ,,VISKAS APIE JŪRAS; ,,Science through Art Eyes (S.T.A.R.E.) / ,,Mokslas per meno akis; ,,Mindfulness and meditation – key strategies to develop emotional intelligence and unlock potential“ / ,,Sąmoningumas ir meditacija – pagrindinės emocinio intelekto ugdymo ir potencialo atskleidimo strategijos“; ,,Digital Stories emerging from art“ / ,,Skaitmeninės istorijos, kylančios iš meno“; ,,Make it a December to remember“ / ,,Padarykite gruodį nepamirštamą“; ,,Živimo zdravo 3 We live healthy 3“ / ,,Gyvename sveikai 3“.

Programos „eTwinning“ projektus koordinuoja – Ana Novikienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, ana.novikiene@dgg.lt

Programos „Erasmus+“ ir kitus tarptautinius projektus koordinuoja – Deimantė Jankūnaitė, deimante.jankunaite@dgg.lt