Būsimasis gimnaziste, laukiame Tavęs Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje!

Kviečiame skrydžiui!
ATVIRŲ DURŲ DIENA būsimiems I (9) gimnazijos klasių mokiniams ir jų tėveliams!

Renginyje Jūsų laukia:

 • Susitikimas su gimnazijos administracija ir Mokinių taryba
 • Įdomiosios mokslo stotelės su gimnazijos mokytojais
 • Ekskursija po gimnazijos erdves

Būtina registracija:
https://forms.gle/2JYuPix7cb6buwJ99

Gerbiami būsimų gimnazistų tėveliai!

Prašymus mokytis 2024-2025 m. m. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje prašome pateikti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://www.imokykla.kaunas.lt  nuo 2024 m. kovo 15 d. 12 val.

Po gegužės 31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami, prašymus galima bus pateikti tik gimnazijoje ar el. paštu: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Esant karantinui, prašymai teikiami el. paštu: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt arba paštu adresu: Miško g. 1, 44321 Kaunas.

Priimant mokinius į gimnaziją prašymo padavimo data ir laikas neturės jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Pastaba. Per elektroninę sistemą pateikti prašymus galės tik Kauno mieste gyvenamąją vietą deklaravę asmenys.(Informacija kaip teikti prašymus kitų savivaldybių gyventojams)

Mokytis gimnazijoje pirmumo teisę turi:
1. Asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota gimnazijos aptarnavimo teritorijoje. Interaktyvaus mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapio adresai skelbiami interneto svetainėje Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

2. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

3. Gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Informacija kitų savivaldybių gyventojams

Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis (9-10 klasė)

Vidurinio ugdymo programa (11-12 klasė)

 

KITA SVARBI INFORMACIJA:

 1. Iki 2024-05-15 d. pateikite I pusmečio (arba 1 ir 2 trimestrų) įvertinimus (ataskaita iš e-dienyno) el. paštu dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

 2. Gavusi įvertinimus, gimnazija per vieną darbo dieną atsiųs patvirtinimą, kad dokumentai yra gauti.

 

  Pagrindinio ugdymo II dalis     Vidurinis ugdymas
Klasė 1 (9) klasė 2 (10) klasė 3 (11) klasė 4 (12) klasė
Klasių skaičius 8 8 8 8
Laisvų vietų skaičius 0 0 0 0

 

 

 

 

Būsimų 1-ų (9) gimnazijos klasių mokiniams siūlome pasirinkti vieną iš šių ugdymo(si) krypčių (spauskite norėdami padidinti):

Siūlome saugią, draugišką aplinką, visada pasirengusius padėti mokytojus, įdomias, netradicinėse aplinkose (universitetuose, laboratorijose, muziejuose, įmonėse, gamtoje) organizuojamas pamokas, projektinę veiklą:

 • Erasmus + programos finansuojamus projektus;

 • DofE – tarptautinių jaunimo apdovanojimų programą „The Duke of Edinburgh‘s International Award“;

 • NORDPLUS Junior projektą „Students teaching students“ („Mokiniai moko mokinius“);

 • Tarptautinį mokinių mainų projektą „Atrasti ir patirti“ su Vokietijos Lipės apskrities Karla-Raveh-mokykla, projektą„STEAM tinklo mokyklos“;

 • Projektą su pasauline automatizavimo sprendimų milžine UAB „Festo“ „Ugdymas karjerai: kaip atsakingai ir sėkmingai veikti sparčiai kintančiame pasaulyje. Žingsnis į ateitį“;

 • Susipažinti vieniems su kitais mokinių kūrybiškumo adaptacijos stovykloje „Kviečiame skrydžiui“ „Mokymas(is) be sienų“;

 • Pasirengti ir sėkmingai išlaikyti tarptautinius egzaminus „Sprachdiplom II“, „Sprachdiplom I“, „IELTS“.

 • Į turimas laisvas vietas priimami mokiniai, atsižvelgiant į mokomųjų dalykų metinius įvertinimus;

 • Jei yra laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į gimnaziją priimami mokiniai, neatsižvelgiant į gimnazijos aptarnaujamą teritoriją.

 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ASMENIMS PRIIMTI MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO, PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I IR II DALIS PRISKYRIMO