Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos

darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių)

 2023 m.

Eil. Nr.Pareigų pavadinimasPareigybių skaičiusVidutinis mėnesinis bruto darbo uždarbis
1.Direktorius1Neskelbiama*
2.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui3,752528,21
3.Mokytojai ekspertai152442,95
4.Mokytojai metodininkai301809,70
5.Vyresnieji mokytojai31620,50
6.Mokytojai18959,00
7.Psichologas1,751475,61
8.Socialinis pedagogas1,75Neskelbiama*
9.Bibliotekininkas1,75Neskelbiama*
10.Karjeros specialistas1,19Neskelbiama*
11.Informacinių technologinių sistemų administratorius1,5913,72
12.Ūkio padalinio vadovas1Neskelbiama*
13.Administratorius0,75Neskelbiama*
14.Dokumentų specialistas1,25Neskelbiama*
15.Archyvaras0,25Neskelbiama*
16.Valytojas9MMA
17.Kiemsargis0,75MMA
18.Ūkio darbuotojas1Neskelbiama*
19.Budėtojas1,75MMA
20.Laborantas1492,90

* Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt