Gimnazija įgyvendina pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą.

KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJA
UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2023–2024 M. M.

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKSLO METŲ TRUKMĖ

1. Mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

2. Ugdymo organizavimas I–IV gimnazijos klasėse 2023–2024 mokslo metais:
2.1. ugdymo proceso trukmė:

KlasėsUgdymo proceso pradžiaUgdymo proceso pabaigaUgdymo proceso trukmė
savaitėmis / ugdymo
dienomis
I – II2023–09–012024–06–2637 / 185
III2023–09–012024–06–1836 / 180
IV2023–09–012024–06–0434 / 170

2.2. ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

3. Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas
skirstomas pusmečiais.

3.1. ugdymo laikotarpių trukmė 2023–2024 m. m.:

KlasėsI pusmetisII pusmetis
I-IINuo 2023–09–01 iki 2024–01–31Nuo 2024–02–01 iki 2024–06–26
IIINuo 2023–09–01 iki 2024–01–31Nuo 2024–02–01 iki 2024–06–18
IVNuo 2023–09–01 iki 2024–01–31Nuo 2024–02–01 iki 2024–06–04