Gimnazijos nuostatuose įteisintos šios formaliojo ugdymo programos: bendrojo pagrindinio ugdymo II pakopa ir bendrojo vidurinio ugdymo.

KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJA

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2022-2023 M. M.

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

1. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

2. Ugdymo organizavimas I–IV gimnazijos klasėse 2022–2023 mokslo metais:

2.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d.;

2.2. ugdymo proceso trukmė:

KlasėsUgdymo proceso pradžiaUgdymo proceso pabaigaUgdymo proceso trukmė savaitėmis / ugdymo dienomis
I – II2022–09–012023–06–2237 / 185
III2022–09–012023–06–1536 / 180
IV2022–09–012023–06–0134 / 170

2.3. ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

3. Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais.

3.1. ugdymo laikotarpių trukmė 2022–2023 m. m.:

KlasėsI pusmetisII pusmetis
I – IINuo 2022–09–01 iki 2023–01–31Nuo 2023–02–01 iki 2023–06–22
IIINuo 2022–09–01 iki 2023–01–31Nuo 2023–02–01 iki 2023–06–15
IVNuo 2022–09–01 iki 2023–01–31Nuo 2023–02–01 iki 2023–06–01