Gimanazijos garbė 2018

Galime sakyti, jog meilės ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus. Bet kaip kalnuose būna viena aukščiausia viršukalnė, taip ir žmonių būryje visada būna tokių, kurie savo žiniomis, gebėjimais, talentais yra visa galva aukščiau už šalia stovinčius. Ir į tokius žmones visada atkreipiame dėmesį, jais žavimės, džiaugiamės jų pasiekimais, kartais šiek tiek pavydime. Juk jie – geriausi!
Lapkričio 22 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenė sukvietė visus į tradicinį padėkos vakarą „Gimnazijos garbė 2018“.
Aidint Karinio oro pajėgų orkestro garsams į gimnazijos aktų salę rinkosi geriausi gimnazijos matematikai, fizikai, informacinių technologijų žinovai, chemikai, biologai, kalbininkai, menininkai, aktyvistai, šią gimnaziją baigę ir sėkmingai gyvenimo keliu žengiantys gimnazistai, jų tėvai, draugai. Salėje kartu su savo mokiniais jų pergalėmis džiaugėsi mokytojai, gimnazijos administracija svečiai, mokinių tėvai.
Tą vakarą padėkų, pagyrimų ir dovanų sulaukė visi mokiniai, pagerbti jų mokytojai, padėkota mokinių tėvams už bendrą indėlį į sėkmingą vaikų kelionę gyvenimo keliu, už sudarytas sąlygas jiems mokytis ir tobulėti, nes tik bendrai dirbant galima pasiekti puikių rezultatų.
Tą vakarą visi drauge pagerbėme tuos, kurie savo drąsa, ryžtu, meile ir darbais garsina gimnaziją, gimtąjį miestą, savo šalį ir yra gražiu pavyzdžiu kitiems.