MIELI GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI,

iki liepos 1 d. Jūs galite skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio (GPM) mūsų gimnazijai

Dėkojame už gerumą ir bendrystę. Jūsų skirta parama – didelė paspirtis gerinant mokinių mokymo(si) kokybę, kuriant saugias interjero, rekreacines ir edukacines aplinkas mūsų gimnazijos mokiniams.

Gimnazijos bendruomenės siekis: šiuolaikinė, motyvuojanti mokymą(si) aplinka + patiriantys mokymosi džiaugsmą mokiniai = individuali kiekvieno mokinio pažanga.

Kreipiamės į Jus, esamus ir buvusius gimnazijos bendruomenės narius, rėmėjus bei vaikų ugdymo(si) gerove suinteresuotus asmenis, tikėdamiesi paramos, nereikalaujančios iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų.

Būsime labai dėkingi, jeigu ir šiais metais 1.2 proc. GPM sumos paskirsite Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijai. 

Prašymą galima užpildyti internetu svetainėje http://deklaravimas.vmi.lt .

Smulkesnė informacija www.vmi.lt.

Pildymo instrukcija PDF

Informacija deklaravimo formos pildymui:

Mokestinis laikotarpis: 2022;

E1 Gavėjo tipas: 2 – Paramos gavėjas;

E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 290134150;

E3 Mokesčio dalies paskirtis: S.Dariaus ir S.Girėno g;

E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 1,2;

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: galima nurodyti, iki kurių metų skiriama parama.