Be kategorijos

,,Erasmus+“ projekto ,,Mokiniai moko mokinius“ / ,,Students teaching students“ mokinių mobilumo veiklos Jezierzycų majoro Henriko Sucharskio pagrindinėje mokykloje

Lapkričio 21-27 d. gimnazijos komanda išvyko į Lenkiją, dalyvauti tarptautinio ,,Erasmus+“ projekto ,,Mokiniai moko mokinius“ / ,,Students teaching students“ mokinių mobilumo veiklose, Jezierzycų majoro Henriko Sucharskio pagrindinėje mokykloje.
Ketvirtoji mobilumo veiklų diena prasidėjo Slupsko mieste. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komanda dalyvavo orientacinėse žaidynėse, kurių metu pažino Slupsko miesto istoriją ir architektūrą. Po orientacinių žaidynių mokiniai turėjo komandinę refleksiją ir pasiruošimą penktadienio pamokoms. Refleksijos metu mokiniai dalinosi dienos emocijomis ir įsivertino savo darbo komandoje įgūdžius.
Penktoji mobilumo veiklų diena buvo labai aktyvi, emocionali ir jautri. Mūsų gimnazistai Lenkijos mokykloje vedė matematikos ir gamtos mokslų pamokas, dalyvavo baigiamojoje refleksijoje, kurioje turėjo visos savaitės įsivertinimą. Jautriausia penktosios dienos dalis tai atsisveikinimas su Jezierzycų majoro Henriko Sucharskio pagrindinės mokyklos mokiniais. Mokiniai dalino šiltus apsikabinimus, dėkojo už įgytas patirtis, keitėsi kontaktais ir atsisveikino su dideliu noru ir tikėjimu, kad galės greitai susitikti!