Mokinių pasiekimai

„Gold medal“ – dalinamės mus pasiekusia žinute – tarptautinės olimpiados „VILIPO“ – Lietuvos nacionalinio turo laimėtojas mūsų gimnazijos IV kl. gimnazistas Jonas Beržinskas

Konkurso idėja – skirtingų šalių mokinių mokslinių ir meninių projektų, kurių temos apima aktualių gamtosaugos, energijos, inžinerijos problemų sprendimą, pristatymas. Konkurso tikslas – skatinti mokinius suvokti globalias aplinkosaugos, aplinkos tvarumo problemas ir ieškoti problemų sprendimų, pasitelkiant gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, robotiką, programavimą ir menus. Olimpiadai Jonas pristatė grafinio dizaino plakatų ciklą „Klimato kaita. Mano pozicija“ (mokyt. eksp. Gražina Šutienė).

Vis didėjantis globalinio klimato atšilimo poveikis – žmogaus veiklos pasekmės – stipriai spartina ir aktyvina neigiamus klimato kaitos pokyčius.

Klausimas: ką galiu padaryti aš? „Žinoma, galiu. Kiekvieno pastangos prasmingos. Pirmiausia – keisti mąstymą ir savo gyvenimo būdą, domėtis kokie procesai vyksta, dalyvauti, analizuoti, kelti klausimus, ieškoti atsakymų ir sprendimo būdų. Kiekvienas turime pasirinkti savo „kalbėjimo“ formą. Aš pasirinkau plakatą – plakatų triptiką, ciklą, kuriame analizuoju aktualias globalias klimato kaitos problemas ir pasekmes, pasirinkdamas grafinio dizaino rastrinės grafikos raiškos priemones. Ieškau simbolių, teksto ir vizualios kompozicinės dermės“ – teigia Jonas.

Tarptautinis konkurso etapas vyks 2022 m. gegužės 14 d. nuotoliniu būdu, tiesioginio ryšio metu, jungiantis per konkurso organizatorių pasirinktą vaizdo konferencijų platformą. Oficiali konkurso kalba – anglų kalba. Europos nacionalinių konkursų laimėtojai ekspertų komisijai pristatys savo darbus, atsakys į klausimus. Palinkėkime Jonui sėkmės