Be kategorijos

Programos ,,Erasmus+” projekto ,,Hope” akimirkos

Sausio 21-29 d. gimnazijos komanda dalyvavo programos ,,Erasmus+” projekte „Hope” Prancūzijoje, Allarmont miestelyje. Šiame projekte diskutavome apie emigraciją, pabėgėlių situaciją kiekvienoje šalyje, kūrėme filmus, kuriuose atskleidėme koks pasaulis kiekvienam atrodo pats idealiausias, teko panaudoti ir vaidybinius sugebėjimus – kūrėme spektaklius apie pabėgėlių situaciją. Vakarais vyko kiekvienos šalies teminiai vakarai, kurių metu artimiau susipažinome su projekte dalyvavusių šalių kultūra, tradicijomis. Projekto metu buvo tobulinama dalyvių žinios apie „Erasmus+“ programą ir jos pagrindines veiklas. Suteikiamos jaunimui galimybės įgyti naujų kompetencijų tokiose srityse kaip komunikavimas užsienio kalbomis, komandinis darbas, lyderystė ir kūrybiškumas.