Be kategorijos

Mokslinė – praktinė konferencija „Gyvenimo kelio pasirinkimas vartotojiškoje visuomenėje“

Spalio 13 d. mūsų gimnazistai dalyvavo mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Gyvenimo kelio pasirinkimas vartotojiškoje visuomenėje“. Renginyje, kuris vyko Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje, dalyvavo 25 III klasių mokiniai bei tikybos mokytojos Alė Spiridonovienė ir Ona Drumstienė.
Konferencijos dalyvius iškilmingai pasveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Po to mokiniai klausėsi Ateitininkų federacijos tarybos nario teisininko dr. Vyganto Malinausko pranešimo „Tarp pašaukimo ir troškimo – ką rinktis?“ bei kunigo, misionieriaus redemptoristo iš Slovakijos, Lietuvoje tarnaujančio jau ketvirtus metus, Rastislav Dluhy pranešimo „Mano mažoji ir Dievo didžioji istorija“.
Pranešimą apie pašaukimą parengė ir pristatė mūsų III f klasės gimnazistės Viltė Kudriavcevaitė, Gabrielė Žukauskaitė ir Vanesa Kontautaitė. Merginos parengė video interviu su kunigu Gyčiu Stumbru, kuris atsakinėjo į moksleivių pateiktus klausimus, papasakojo, kaip jis atpažino savo pašaukimą tapti kunigu. Pranešimas buvo gerai įvertintas, o pranešėjos apdovanotos diplomais ir asmeninėmis dovanėlėmis.
Nors konferencija truko nuo 13 iki 17 val, nuobodžiauti neteko. Giesmėmis džiugino jaunieji giedotojai ir muzikantai, pertraukų metu vaišinomės arbata ir įvairiais skanumynais. Grįžome, nors ir pavargę, bet labai praturtėję savo bendraamžių iš visos Lietuvos įžvalgomis apie gyvenimo tikslus ir siekius, kaip svarbu ieškoti ir atpažinti savąjį pašaukimą bei pasitelkus savo gebėjimus ir talentus kurti brandžią, atsakingą, autentišką visuomenę.