Be kategorijos

Generolo Povilo Plechavičiaus atminimo protmūšis

Vasario 1 d. gimazijos Ib ir Id klasių gimazistai dalyvavo Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje organizuotame 8-10 klasių protmūšyje, skirtame generolui Povilui Plechavičiui atminti. Gimnazistai susipažino su licėjumi, dalyvavo įvairiose veiklose, aktyviai dalyvavo protmūšyje.

Matematikos mokytoja Jūratė Ivanauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jūratė Slavinienė.