Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (11 klasė) priimami asmenys, baigę pagrindinio ugdymo programą pateikę pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

Prašymo forma čia.