Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0060

Projekte dalyvauja Utenos Dauniškio, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Kaišiadorių rajono Kruonio, Kauno rajono Domeikavos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos ir Utenos švietimo centras.

Projekto tikslas – pagerinti dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos mokiniui modelį, orientuotą į matematiniu mąstymu grįstą gyvenimo kokybės projektavimą.

Projekto vykdytojas: Utenos Dauniškio gimnazija.


Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai
:
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas pagal bendrųjų įgūdžių mokymų programą ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui”;
ugdymo karjerai praktikumų sukūrimas ir jų taikymas;
metodikų sukūrimas;
metodiniai susitikimai;
matematinį mąstymą skatinančių priemonių įgyvendinimas;
stebėsenos įrankių taikymas.

Projekto pažangos stebėsenos įrankiai:

Ugdymo karjerai metodikos:

Matematinių užduočių rinkinių pavyzdžiai:

Projekto plakatas: