Be kategorijos

„Vivat Universitas Vytauti Magni!“

2022 m. lapkričio 16 d. 1a, VDU Artes liberales, klasės mokiniai drauge su istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoju Domu Boguševičiumi lankėsi VDU Rektorato istorinėje erdvėje veikiančioje ekspozicijoje „Vivat Universitas Vytauti Magni!“, skirtoje Lietuvos universiteto šimtmečiui. Istorikas dr. Egidijus Balandis supažindino gimnazistus su Lietuvos universiteto ištakomis, struktūra, vertybėmis ir poveikiu šalies ir miesto gyvenimui, universiteto idėjos likimu išeivijoje bei atkurtojo universiteto raida. Mokiniai susipažino su artes liberales (lot. laisvieji menai) virsmu šiuolaikine studijų koncepcija, siekiančia plėtoti įvairialypius žmogaus interesus ir talentus.